บริการแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสาร ประเทศอาร์เจนตินา (Argentina) โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี - ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)

บริการแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสาร ประเทศอาร์เจนตินา (Argentina) โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี - ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)
    ภาษาหลักของประเทศอาร์เจนตินาคือภาษาสเปน ซึ่งพูดโดยประชากรมากกว่า 92% ของประเทศ ภาษาสเปนอาร์เจนตินาเป็นภาษาสเปนถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีลักษณะคล้ายกับภาษาสเปนที่ใช้พูดในลาตินอเมริกาตอนกลางและตอนใต้ มีการออกเสียงสระแบบเน้นเสียงหนักและเสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างจากภาษาสเปนมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น คำว่า "casa" (บ้าน) ในภาษาสเปนมาตรฐานจะออกเสียงว่า "คา-ซา" แต่ภาษาสเปนอาร์เจนตินาจะออกเสียงว่า "คา-สะ" โดยเน้นเสียงหนักที่สระ "อา" มากกว่า


    นอกจากภาษาสเปนแล้ว ยังมีภาษาถิ่นอื่น ๆ ที่ใช้พูดในอาร์เจนตินา เช่น ภาษาเกชูอา ภาษากวารานี ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน และภาษายิดดิช ภาษาเหล่านี้มักใช้พูดในกลุ่มชนพื้นเมือง ชาวอิตาลี ชาวเยอรมัน และชาวยิว ตัวอย่างเช่น ภาษาเกชูอาเป็นภาษาของชนพื้นเมืองเผ่าเกชูอา ภาษากวารานีเป็นภาษาของชนพื้นเมืองเผ่ากวารานี ภาษาอิตาลีเป็นภาษาของชาวอิตาลีที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอาร์เจนตินา ภาษาเยอรมันเป็นภาษาของชาวเยอรมันที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอาร์เจนตินา และภาษายิดดิชเป็นภาษาของชาวยิวที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอาร์เจนตินา


    ภาษาราชการของอาร์เจนตินาคือภาษาสเปน แต่รัฐธรรมนูญอาร์เจนตินาได้รับรองให้ภาษาอื่น ๆ ที่ใช้พูดในอาร์เจนตินาเป็นภาษาราชการด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น มาตรา 75 วรรค 17 ของรัฐธรรมนูญอาร์เจนตินาระบุว่า "ภาษาถิ่นทั้งหมดที่ใช้พูดในอาร์เจนตินาได้รับการรับรองให้เป็นภาษาราชการ"


ตัวอย่างการใช้ภาษาสเปนอาร์เจนตินา

    คำว่า "che" เป็นคำที่มักใช้ทักทายกันในภาษาสเปนอาร์เจนตินา ตัวอย่างเช่น "che, ¿cómo estás?" (เช่ คอโม เอสตาส?) แปลว่า "เป็นไงบ้าง?"

    คำว่า "boludo" เป็นคำที่ใช้เรียกเพื่อนหรือคนสนิทในภาษาสเปนอาร์เจนตินา ตัวอย่างเช่น "che, boludo, ¿vamos a tomar algo?" (เช่ โบลุดโด วามอส อา ตอมาร์ อัลโก?) แปลว่า "เพื่อน ไปดื่มกันไหม?"

    คำว่า "garrón" เป็นคำที่ใช้เรียกสิ่งที่น่ารำคาญหรือลำบากในภาษาสเปนอาร์เจนตินา ตัวอย่างเช่น "esto es un garrón" (เอสโต เอส อุน กอร์โรน) แปลว่า "นี่มันน่ารำคาญชะมัด"


ผลกระทบของภาษาถิ่นต่าง ๆ ในอาร์เจนตินา

    ภาษาถิ่นต่าง ๆ ในอาร์เจนตินามีผลกระทบต่อวัฒนธรรมและสังคมของประเทศ ตัวอย่างเช่น ภาษาเกชูอาและภาษากวารานีได้ส่งผลกระทบต่อภาษาสเปนอาร์เจนตินา ตัวอย่างเช่น คำว่า "mate" (มาเต) ซึ่งเป็นเครื่องดื่มพื้นเมืองของชนพื้นเมืองเผ่าเกชูอาและเผ่ากวารานี ได้กลายเป็นคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปในภาษาสเปนอาร์เจนตินา


    นอกจากนี้ ภาษาถิ่นต่าง ๆ ยังสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่าง ๆ ที่เข้ามาในอาร์เจนตินา ตัวอย่างเช่น ภาษาอิตาลีและภาษาเยอรมันสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์การอพยพของชาวอิตาลีและชาวเยอรมันมายังอาร์เจนตินา


    การเข้าถึงโลกแบบเชื่อมต่อในปัจจุบันทำให้การสื่อสารทางภาษาเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) เรามุ่งมั่นในการให้บริการแปลภาษาที่มีคุณภาพสูง, โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ

    เราให้ความสำคัญกับคุณภาพและความเชี่ยวชาญในการแปลภาษา. ทีมงานนักแปลของเรามีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารทุกประเภท, ทำให้คุณได้รับบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ.


ประสบการณ์กว่า 12 ปี

    ทีมงานนักแปลของเรามีประสบการณ์มากกว่า 12 ปีในการให้บริการแปล. ความเชี่ยวชาญที่พวกเขามีทำให้เราเป็นคู่ค้าที่เชื่อถือได้และได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วไป


บริการแปลทุกรูปแบบ

    เรามีความสามารถในการแปลทุกรูปแบบของเอกสาร, ทั้งเอกสารทางธุรกิจ, เอกสารทางการแพทย์, เอกสารท่องเที่ยว, และอื่น ๆ. เราจะทำให้เอกสารของคุณมีความถูกต้องและมีคุณภาพ


การรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ

    เพื่อให้ความมั่นใจในความถูกต้องของเอกสาร, เรามีการรับรองจากทนาย Notary Public และนักแปล NAATI. การรับรองนี้เป็นการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างบริการวีซ่าครบวงจร

    ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) เราไม่เพียงแค่ให้บริการแปลภาษา, แต่ยังมีบริการวีซ่าครบวงจร. เราสามารถช่วยให้คุณได้รับวีซ่าที่ต้องการ, เพื่อให้คุณสามารถท่องเที่ยว, ทำธุรกิจ, หรือศึกษาในประเทศอาร์เจนตินาได้อย่างสะดวก


การทำงานร่วมกับ ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)

    การเลือกใช้บริการของ ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) คือการเลือกความมั่นใจและความถูกต้อง. เราพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรในการสนับสนุนความต้องการทางภาษาของคุณ


    ขอขอบคุณที่ไว้วางใจในบริการของเราที่ ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม, กรุณาติดต่อเรา. ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ


    ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในบริการของเรา. ทีมงานของเรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างสังคมที่มีการสื่อสารทางภาษาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


    เราหวังว่าจะได้รับการรับรองและความพึงพอใจจากท่านทุกท่าน. ขอบคุณอีกครั้งที่ท่านได้ให้โอกาสให้ ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) เป็นผู้ช่วยเหลือในการแก้ไขความท้าทายทางภาษาของท่าน. ขอให้ท่านมีประสบการณ์ที่ดีและประสบความสำเร็จในทุกๆ การใช้บริการของเรา


    การเลือกใช้บริการแปลภาษาและวีซ่าที่ ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) เพื่อประเทศแอนติกาและบาร์บูดาคือการตัดสินใจที่สำคัญและมีประโยชน์. เรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความต้องการของคุณ ณ ทุกระยะทาง. ขอขอบคุณที่ไว้วางใจใน ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) และเราหวังว่าจะได้รับโอกาสในการบริการและร่วมงานกับคุณในอนาคต


    บริการรับรอง NAATI โดย ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) เรามุ่งหวังที่จะช่วยให้คุณมีความสบายใจและมั่นใจในการแปลเอกสารและการรับรองความถูกต้องของเอกสารของคุณ และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสและความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตของคุณในโลกที่ต่อต่อกันและหลากหลายทางในปัจจุบัน


ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) เรามีบริการที่ครอบคลุมและมีความเชี่ยวชาญในด้านการยื่นวีซ่าและบริการแปลภาษา เกี่ยวกับเอกสารชนิด รองรับทุกภาษาทั่วโลก หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าหรือเรื่องใด ๆ กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 080-5578887 หรือผ่าน Line Official ID : @ilc.ltd หรือส่งอีเมล์มาที่ contact@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถามติดต่อเรา

iLC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)

  • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Facebook : ilc (International Language Center)
  • LINE : @ilc.ltd
  • Tel : 080-5578887
  • E-mail : contact@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น