บริการแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพมากประสบการณ์

บริการแปลภาษา พร้อมรับรองเอกสารทุกประเภท สำหรับภาษาที่ใช้กับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก โดยนักแปลมืออาชีพมากประสบการณ์
ภาษาที่ใช้กับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan)

    ประเทศอาเซอร์ไบจานตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตก ติดกับประเทศรัสเซีย อิหร่าน อาร์เมเนีย และจอร์เจีย อาเซอร์ไบจานเป็นประเทศที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติและภาษา ภาษาที่ใช้ในอาเซอร์ไบจาน ได้แก่

 • ภาษาอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijani) เป็นภาษาราชการของประเทศอาเซอร์ไบจาน มีชื่อเรียกในภาษาของตนว่า Azərbaycan dili ภาษาอาเซอร์ไบจานเป็นภาษากลุ่มเตอร์กิก มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาตุรกี มีผู้พูดภาษาอาเซอร์ไบจานประมาณ 10 ล้านคนทั่วโลก โดยประมาณ 91% อาศัยอยู่ในประเทศอาเซอร์ไบจาน

    ภาษาอาเซอร์ไบจานเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของชาวอาเซอร์ไบจานส่วนใหญ่ ภาษาอาเซอร์ไบจานเป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษา สื่อมวลชน และหน่วยงานราชการต่างๆ ของประเทศอาเซอร์ไบจาน


    ภาษาอาเซอรี (Azerbaijani) เป็นภาษากลุ่มเตอร์กิก มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาตุรกี มีผู้พูดภาษาอาเซอรีประมาณ 10 ล้านคนทั่วโลก โดยประมาณ 91% อาศัยอยู่ในประเทศอาเซอร์ไบจาน


ภาษาอาเซอรีเป็นภาษาราชการของประเทศอาเซอร์ไบจาน มีชื่อเรียกในภาษาของตนว่า Azərbaycan dili


ลักษณะของภาษาอาเซอรี

    ภาษาอาเซอรีเป็นภาษาที่มีอักษรละตินเป็นอักษรมาตรฐาน อักษรละตินที่ใช้เขียนภาษาอาเซอรีมี 32 ตัว ดังนี้

อักษรชื่อ
aอา
bเบ
cเซ
çเช
dเด
eเอ
fเฟ
gเก
hเอช
ıอิ
iอิ
jเจ
kเค
lเล
mเอ็ม
nเอ็น
oโอ
öโอเ
pพี
qคิว
rอาร์
sเอส
şเช
tที
uอู
üอุ
vวี
xเฮกซ์
yวาย
zเซด

    ภาษาอาเซอรีมีระบบการออกเสียงแบบพยางค์เดียว (monosyllabic) โดยแต่ละพยางค์จะมีสระอยู่ตรงกลางและพยัญชนะล้อมรอบ


ไวยากรณ์ของภาษาอาเซอรี

    ไวยากรณ์ของภาษาอาเซอรีเป็นแบบอกรรมกริยา (agglutinative) โดยคำกริยาจะประกอบไปด้วยรากศัพท์และปัจจัยต่างๆ ที่ทำหน้าที่แสดงความหมายต่างๆ เช่น กาล เวลา บุคคล บุรุษ วาจก เป็นต้น

    ภาษาอาเซอรีมีระบบการผันคำนามแบบสองเพศ (two genders) ได้แก่ เพศชาย (masculine) และเพศหญิง (feminine)


คำศัพท์ของภาษาอาเซอรี

    คำศัพท์ของภาษาอาเซอรีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคำศัพท์ของภาษาตุรกี ภาษาอาเซอร์ไบจานได้รับอิทธิพลจากภาษาตุรกีอย่างมาก เนื่องจากชาวอาเซอร์ไบจานจำนวนมากมีเชื้อสายตุรกี

นอกจากนี้ ภาษาอาเซอรียังได้รับอิทธิพลจากภาษาเปอร์เซียและภาษารัสเซียอีกด้วย

ตัวอย่างประโยคภาษาอาเซอรี

 • Merhaba! (สวัสดี!)

 • Salam! (สวัสดี!)

 • Necəsən? (สบายดีไหม?)

 • Yaxşıyam. Sən necəsən? (สบายดี ฉันสบายดี แล้วคุณล่ะ?)

 • Mən Azərbaycandayam. (ฉันอยู่อาเซอร์ไบจาน)

 • Sən haradasan? (คุณอยู่ที่ไหน?)

 • Mən Türkiyədənəm. (ฉันมาจากตุรกี)

การแปลภาษาอาเซอรี

    การแปลภาษาอาเซอรีเป็นงานแปลที่มีความท้าทาย เนื่องจากภาษาอาเซอรีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาตุรกี แต่ก็มีความแตกต่างบางประการ เช่น ระบบการออกเสียง ระบบการผันคำนาม ระบบการกริยา เป็นต้น


    นอกจากนี้ ภาษาอาเซอรียังได้รับอิทธิพลจากภาษาเปอร์เซียและภาษารัสเซีย ทำให้การแปลภาษาอาเซอรีจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในภาษาเหล่านี้ด้วย


    หากท่านต้องการแปลเอกสารเป็นภาษาอาเซอรี แนะนำให้ใช้บริการแปลภาษาจากนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอาเซอรี

 • ภาษารัสเซีย เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอาเซอร์ไบจาน สืบเนื่องมาจากอดีตที่อาเซอร์ไบจานเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต ภาษารัสเซียจึงถูกใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างคนต่างเชื้อชาติและต่างภาษาในอาเซอร์ไบจาน


    ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของชาวอาเซอร์ไบจานจำนวนมาก ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษา สื่อมวลชน และหน่วยงานราชการต่างๆ ของประเทศอาเซอร์ไบจาน

 • ภาษาตุรกี เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอาเซอร์ไบจานเช่นกัน เนื่องมาจากอาเซอร์ไบจานมีพรมแดนติดกับประเทศตุรกี และชาวอาเซอร์ไบจานจำนวนมากมีเชื้อสายตุรกี

    ภาษาตุรกีเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของชาวอาเซอร์ไบจานบางกลุ่ม ภาษาตุรกีเป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษา สื่อมวลชน และหน่วยงานราชการต่างๆ ของประเทศอาเซอร์ไบจาน

    นอกจากภาษาเหล่านี้แล้ว ยังมีภาษาชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ที่ใช้กันในอาเซอร์ไบจาน เช่น ภาษาอาเซอรี ภาษาตาเลชิ ภาษาอาร์มีเนีย ภาษาเลซกิน ภาษายิว เป็นต้น

    ภาษาตาเลชิเป็นภาษากลุ่มอิหร่านตะวันตกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาเปอร์เซีย มีผู้พูดภาษาตาเลชิประมาณ 200,000 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอาเซอร์ไบจาน


    ภาษาอาร์มีเนียเป็นภาษากลุ่มอินโด-ยูโรเปียน มีผู้พูดภาษาอาร์มีเนียประมาณ 2 ล้านคน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศอาร์เมเนีย มีผู้พูดภาษาอาร์มีเนียประมาณ 200,000 คน อาศัยอยู่ในประเทศอาเซอร์ไบจาน


    ภาษาเลซกินเป็นภาษากลุ่มคอเคเซียน มีผู้พูดภาษาเลซกินประมาณ 700,000 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐดาเกสถานของรัสเซีย มีผู้พูดภาษาเลซกินประมาณ 100,000 คน อาศัยอยู่ในประเทศอาเซอร์ไบจาน    ภาษายิวเป็นภาษากลุ่มเซมิติก มีผู้พูดภาษายิวประมาณ 10 ล้านคนทั่วโลก มีผู้พูดภาษายิวประมาณ 10,000 คน อาศัยอยู่ในประเทศอาเซอร์ไบจาน


    สำหรับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของชาวอาเซอร์ไบจานนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่และเชื้อสาย โดยภาษาอาเซอร์ไบจานเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด รองลงมาคือภาษารัสเซียและภาษาตุรกี


ตัวอย่างการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน

 • ภาษาอาเซอร์ไบจานเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของชาวอาเซอร์ไบจานส่วนใหญ่ เช่น พูดคุยในครอบครัว กับเพื่อนฝูง ในที่ทำงาน เป็นต้น

 • ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของชาวอาเซอร์ไบจานจำนวนมาก เช่น ใช้ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ใช้ในการสื่อสารกับชาวอาเซอร์ไบจานเชื้อสายรัสเซีย เป็นต้น

 • ภาษาตุรกีเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของชาวอาเซอร์ไบจานบางกลุ่ม เช่น ใช้ในการสื่อสารกับชาวอาเซอร์ไบจานเชื้อสายตุรกี ใช้ในการสื่อสารกับชาวตุรกี เป็นต้น

    ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ผู้คนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมาอยู่ร่วมกัน การสื่อสารข้ามภาษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง บริการแปลภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าใจกันและกันได้ การสื่อสารข้ามภาษามีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาคการท่องเที่ยว ฯลฯ

ตัวอย่างเช่น

 • ภาคธุรกิจ จำเป็นต้องติดต่อกับคู่ค้าจากต่างประเทศ บริการแปลภาษาจึงช่วยให้ธุรกิจสามารถติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ภาคการศึกษา จำเป็นต้องรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา บริการแปลภาษาจึงช่วยให้นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าใจการเรียนการสอนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น

 • ภาคการท่องเที่ยว จำเป็นต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ บริการแปลภาษาจึงช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่และใช้บริการต่างๆ ได้อย่างสะดวก


ประสบการณ์และทักษะของนักแปลมืออาชีพของ ILC

    ทีมนักแปลมืออาชีพของ ILC ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อให้สามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ นักแปลยังใช้เทคโนโลยีการแปลที่ทันสมัย เพื่อให้ได้คำแปลที่มีคุณภาพสูงและทันต่อเวลา

ตัวอย่างประสบการณ์และทักษะของนักแปลมืออาชีพของ ILC ได้แก่

 • นักแปลที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สามารถแปลเอกสารทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ตรงตามหลักกฎหมายของแต่ละประเทศ

 • นักแปลที่เชี่ยวชาญด้านเทคนิค สามารถแปลเอกสารทางเทคนิคได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย ตรงตามศัพท์เทคนิคของแต่ละสาขาวิชา

 • นักแปลที่เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรม สามารถแปลวรรณกรรมได้อย่างไพเราะและลื่นไหล ตรงตามอารมณ์ความรู้สึกของต้นฉบับ

บริการแปลเอกสารทุกประเภทของ ILC

    ILC สามารถแปลเอกสารได้ทุกประเภท ทั้งเอกสารราชการ เอกสารทั่วไป และเอกสารเฉพาะทาง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วน

ตัวอย่างเอกสารที่ ILC สามารถแปลได้ ได้แก่

 • เอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ฯลฯ

 • เอกสารทั่วไป เช่น เอกสารทางธุรกิจ คู่มือการใช้งาน บทความ ฯลฯ

 • เอกสารเฉพาะทาง เช่น เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางเทคนิค เอกสารทางการแพทย์ ฯลฯ


บริการรับรองเอกสารของ ILC

    ILC สามารถรับรองเอกสารกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เอกสารของลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ตัวอย่างหน่วยงานที่ ILC สามารถรับรองเอกสารได้ ได้แก่

 • กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

 • กระทรวงยุติธรรม

 • โนตารี่ พับลิค (Notary Public)

ความคุ้มค่าของบริการของ ILC

    ILC มีราคาที่ย่อมเยา เมื่อเทียบกับคุณภาพของบริการที่มอบให้ นอกจากนี้ ILC ยังมีโปรโมชั่นและส่วนลดต่างๆ ให้ลูกค้าอยู่เสมอ

ตัวอย่างโปรโมชั่นและส่วนลดของ ILC ได้แก่

 • ส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่

 • ส่วนลดสำหรับลูกค้าประจำ

 • ส่วนลดสำหรับลูกค้าองค์กร


    ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) คือผู้ให้บริการแปลภาษาที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านภาษามานานกว่า 10 ปี ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทั้งเอกสารราชการ เอกสารทั่วไป และเอกสารเฉพาะทาง รวมถึงการแปลเอกสารรับรองสำหรับประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และทุกภาษาทั่วโลก ทีมนักแปลมืออาชีพของ ILC ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อให้สามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ILC ยังใช้เทคโนโลยีการแปลที่ทันสมัย เพื่อให้ได้คำแปลที่มีคุณภาพสูงและทันต่อเวลา


    หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการแปลภาษาที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูง เราขอแนะนำ ILC เรามีบริการที่หลากหลาย ทีมนักแปลมืออาชีพ และราคาที่คุ้มค่า ติดต่อเราวันนี้ เพื่อขอคำปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ติดต่อ ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) สำหรับบริการรับแปลภาษา

    เพื่อรับบริการรับแปลภาษาที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญ ติดต่อ ILC (International Language Center) ได้ที่ช่องทางติดต่อที่ระบุด้านล่าง เรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำท่านในการเลือกบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน


ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)
 เรามีบริการที่ครอบคลุมและมีความเชี่ยวชาญในด้านการยื่นวีซ่าและบริการแปลภาษา เกี่ยวกับเอกสารชนิด รองรับทุกภาษาทั่วโลก หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าหรือเรื่องใด ๆ กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 080-5578887 หรือผ่าน Line Official ID : @ilc.ltd หรือส่งอีเมล์มาที่ contact@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถามติดต่อเรา

iLC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : ilc (International Language Center)
 • LINE : @ilc.ltd
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น