บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ iLC (International Language Center)
ในยุคปัจจุบันที่โลกาภิวัตน์มีบทบาทสำคัญมากขึ้น การสื่อสารระหว่างประเทศจึงเป็นเรื่องจำเป็น หนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างประเทศเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ บริการแปลเอกสาร


บริการแปลเอกสารเป็นบริการที่ช่วยให้เอกสารจากภาษาหนึ่งสามารถแปลเป็นภาษาอื่นได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ในปัจจุบันมีศูนย์แปลเอกสารมากมายให้บริการ หนึ่งในศูนย์แปลเอกสารที่ได้รับความนิยมคือ iLC (International Language Center)


iLC (International Language Center) เป็นศูนย์แปลเอกสารที่มีประสบการณ์ ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก โดยทีมงานมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริการของ iLC ครอบคลุมทั้งงานแปลเอกสารทั่วไป งานแปลเอกสารราชการ งานแปลเอกสารเฉพาะทาง และงานแปลเอกสารรับรอง


บริการแปลเอกสารทั่วไป

iLC ให้บริการแปลเอกสารทั่วไปทุกประเภท เช่น แปลใบเกิด แปลทะเบียนบ้าน แปลบัตรประชาชน แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบสมรส แปลใบหย่า แปลใบอุปการะบุตร แปลใบประกาศนียบัตร แปลวุฒิการศึกษา แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลทะเบียนการค้า แปลหนังสือผู้ถือหุ้น แปลหนังสือบริคณห์สนธิ แปลแบบภาษีต่างๆ ฯลฯ


บริการแปลเอกสารราชการ

iLC ให้บริการแปลเอกสารราชการทุกประเภท เช่น แปลสูติบัตร แปลทะเบียนสมรส แปลทะเบียนหย่า แปลทะเบียนบ้าน แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบอนุญาตขับขี่ แปลใบรับรองแพทย์ แปลใบรับรองการศึกษา แปลใบรับรองการทำงาน แปลใบรับรองประวัติอาชญากรรม ฯลฯ


บริการแปลเอกสารเฉพาะทาง

iLC ให้บริการแปลเอกสารเฉพาะทางทุกประเภท เช่น แปลคู่มือ เอกสารฝึกอบรม แปลงบการเงิน รายงานประจำปี เอกสารวิชาการ เอกสารความปลอดภัย แปลหนังสือรับรองบริษัท จุดประสงค์บริษัท เอกสารการจดทะเบียนบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เป็นต้น


บริการรับรองเอกสาร

iLC ให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท เช่น รับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รับรองเอกสารกับสถานทูตประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย รับรองคำแปลจากNAATI และทนาย Notary Public เป็นต้น


จุดเด่นของบริการแปลเอกสาร iLC

iLC ให้บริการแปลเอกสารโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทีมงานของ iLC ได้รับการอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการแปลเอกสารได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ iLC ยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถให้บริการแปลเอกสารได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการ


ประเภทของเอกสาที่สามารถแปลได้

iLC ให้บริการแปลเอกสาทุกประเภท เช่น

 • เอกสาการศึกษา เช่น ใบประกาศนียบัตร วุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน
 • เอกสาการเงิน เช่น รายงานทางการเงิน งบดุล รายงานประจำปี
 • เอกสาธุรกิจ เช่น สัญญา คู่มือการใช้งาน เอกสารทางกฎหมาย
 • เอกสาอื่นๆ เช่น เอกสาส่วนตัว เอกสาทางการแพทย์ เอกสาทางเทคนิค

 

ขั้นตอนการใช้บริการแปลเอกสาภาษาอังกฤษ

 • ลูกค้าสามารถติดต่อ iLC เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริการแปลเอกสาภาษาอังกฤษ
 • ลูกค้าส่งเอกสาที่ต้องการแปลมาให้กับ iLC
 • ทีมงานของ iLC ตรวจสอบเอกสาและประเมินราคา
 • ลูกค้ายืนยันการแปลและชำระเงิน
 • ทีมงานของ iLC ดำเนินการแปลเอกสา
 • iLC ส่งเอกสาแปลพร้อมใบรับรองการแปลให้กับลูกค้า

บริการแปลเอกสาภาษาอังกฤษกับ iLC เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการใช้บริการแปลเอกสาภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) เรามีบริการที่ครอบคลุมและมีความเชี่ยวชาญในด้านการยื่นวีซ่าและบริการแปลภาษา เกี่ยวกับเอกสารชนิด รองรับทุกภาษาทั่วโลก หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าหรือเรื่องใด ๆ กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 080-5578887 หรือผ่าน Line Official ID : @ilc.ltd หรือส่งอีเมล์มาที่ contact@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


 

ติดต่อเรา

iLC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : ilc (International Language Center)
 • LINE : @ilc.ltd
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น