บริการแปลเอกสารภาษาอาหรับทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาอาหรับทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ iLC (International Language Center) Translation NAATI Notary Public Service

ในยุคปัจจุบันที่โลกาภิวัตน์มีบทบาทสำคัญมากขึ้น การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและภาษาจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ บริการแปลเอกสารจึงมีความสำคัญมากขึ้นเช่นกัน iLC (International Language Center) Translation NAATI Notary Public Service เป็นศูนย์แปลเอกสารที่ให้บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก รวมถึงภาษาอาหรับ โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญ

 

บริการแปลเอกสารภาษาอาหรับ

iLC (International Language Center) Translation NAATI Notary Public Service ให้บริการแปลเอกสารภาษาอาหรับทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารส่วนตัว หรือเอกสารทางวิชาการ โดยทีมงานนักแปลภาษาอาหรับที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอาหรับเป็นอย่างดี จึงทำให้มั่นใจได้ว่างานแปลที่ได้จะถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามความต้องการของลูกค้า

 

บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

นอกจากบริการแปลเอกสารภาษาอาหรับแล้ว iLC (International Language Center) Translation NAATI Notary Public Service ยังมีบริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก โดยทีมงานนักแปลที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ฯลฯ

 

บริการรับรองเอกสาร

iLC (International Language Center) Translation NAATI Notary Public Service ให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท โดยสถานทูต กงสุล NAATI และทนาย Notary Public โดยรับรองเอกสารตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เอกสารของท่านสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

iLC (International Language Center) Translation NAATI Notary Public Service เป็นศูนย์แปลเอกสารที่ให้บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก รวมถึงภาษาอาหรับ โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญ บริการรับรองเอกสารทุกประเภท โดยรับรองเอกสารตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เอกสารของท่านสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มั่นใจได้ว่างานแปลของท่านจะมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแน่นอน


iLC มีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายประการ ดังนี้

 • ทีมนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นอย่างดี
 • บริการแปลเอกสารทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร
 • ผลงานแปลมีคุณภาพ ถูกต้อง และตรงตามความต้องการของลูกค้า


iLC ให้บริการแปลเอกสารให้กับลูกค้าหลากหลายประเภท ตัวอย่างผลงานแปลบางส่วน ได้แก่

 • เอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบรับรองการสมรส ใบรับรองโสด ใบรับรองฐานะทางการเงิน ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการศึกษา ใบรับรองประวัติอาชญากรรม เป็นต้น
 • เอกสารส่วนตัว เช่น จดหมาย สัญญา ใบสมัครงาน ใบสมัครเรียน ใบสมัครวีซ่า ใบสมัครประกัน ใบสมัครสินเชื่อ เป็นต้น
 • เอกสารทางธุรกิจ เช่น รายงานการประชุม สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบส่งสินค้า เป็นต้น
 • เอกสารทางการศึกษา เช่น วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ บทคัดย่อ จดหมายแนะนำตัว เป็นต้น
 • เอกสารทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ประวัติการรักษา ใบสั่งยา เป็นต้น

iLC ยินดีให้บริการแปลเอกสารภาษาอาหรับทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร ด้วยความใส่ใจและความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลงานแปลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และตรงตามความต้องการของลูกค้า


บริการแปลเอกสาร กับ iLC (International Language Center)

รับแปลภาษาจีน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาจีน
รับแปลภาษาสเปน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสเปน
รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ
รับแปลภาษาอาหรับ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอาหรับ
รับแปลภาษาฮินดี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฮินดี
รับแปลภาษาโปรตุเกส เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาโปรตุเกส
รับแปลภาษาเบงกอล เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเบงกอล
รับแปลภาษารัสเซีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษารัสเซีย
รับแปลภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษาเยอรมัน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเยอรมัน
รับแปลภาษาเวียดนาม เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเวียดนาม
รับแปลภาษาเกาหลี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเกาหลี
รับแปลภาษาทมิฬ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาทมิฬ
รับแปลภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฝรั่งเศส
รับแปลภาษาอิตาลี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอิตาลี
รับแปลภาษาปัญจาบ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาปัญจาบ
รับแปลภาษาอูรดู เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอูรดู
รับแปลภาษาตุรกี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาตุรกี
รับแปลภาษาโปแลนด์ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาโปแลนด์
รับแปลภาษายูเครน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษายูเครน
รับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเปอร์เซีย
รับแปลภาษาพม่า เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาพม่า
รับแปลภาษาโรมาเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาโรมาเนีย
รับแปลภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอินโดนีเซีย
รับแปลภาษาดัตช์ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาดัตช์
รับแปลภาษาตากาล็อก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาตากาล็อก
รับแปลภาษาอุซเบก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอุซเบก
รับแปลภาษาลาว เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาลาว
รับแปลภาษามลายู เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษามลายู
รับแปลภาษาเนปาล เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเนปาล
รับแปลภาษาฮังการี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฮังการี
รับแปลภาษาเขมร เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเขมร
รับแปลภาษาสิงหล เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสิงหล
รับแปลภาษาเช็ก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเช็ก
รับแปลภาษากรีก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษากรีก
รับแปลภาษาเซอร์เบีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเซอร์เบีย
รับแปลภาษาเบลารุส เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเบลารุส
รับแปลภาษาสวีเดน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสวีเดน
รับแปลภาษาคองโก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาคองโก
รับแปลภาษาคาซัค เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาคาซัค
รับแปลภาษาบัลแกเรีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาบัลแกเรีย
รับแปลภาษาอาร์มีเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอาร์มีเนีย
รับแปลภาษาเติร์กเมน เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเติร์กเมน
รับแปลภาษาโครเอเชีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาโครเอเชีย
รับแปลภาษาแอลเบเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาแอลเบเนีย
รับแปลภาษามองโกเลีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษามองโกเลีย
รับแปลภาษาฟินแลนด์ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฟินแลนด์
รับแปลภาษาเดนมาร์ก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาเดนมาร์ก
รับแปลภาษาฮิบรู เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาฮิบรู
รับแปลภาษาสโลวัก เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสโลวัก
รับแปลภาษานอร์เวย์ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษานอร์เวย์
รับแปลภาษาทิเบต เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาทิเบต
รับแปลภาษาจอร์เจีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาจอร์เจีย
รับแปลภาษาบาหลี เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาบาหลี
รับแปลภาษาคีร์กีซ เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาคีร์กีซ
รับแปลภาษาลิทัวเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาลิทัวเนีย
รับแปลภาษาบอสเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาบอสเนีย
รับแปลภาษาสโลวีเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาสโลวีเนีย
รับแปลภาษามาซิโดเนีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษามาซิโดเนีย
รับแปลภาษาลัตเวีย เป็นภาษาไทยรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาลัตเวีย


iLC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) เรามีบริการที่ครอบคลุมและมีความเชี่ยวชาญในด้านการยื่นวีซ่าและบริการแปลภาษา เกี่ยวกับเอกสารชนิด รองรับทุกภาษาทั่วโลก หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าหรือเรื่องใด ๆ กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 080-5578887 หรือผ่าน Line Official ID : @ilc.ltd หรือส่งอีเมล์มาที่ contact@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


ติดต่อเรา

iLC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)
 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : ilc (International Language Center)
 • LINE : @ilc.ltd
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น