บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ iLC (International Language Center)
ปัจจุบันโลกาภิวัตน์ได้ทำให้ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมมาอยู่ร่วมกันมากขึ้น ส่งผลให้การสื่อสารระหว่างกันกลายเป็นสิ่งสำคัญ หนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ "การแปลภาษา"

iLC (International Language Center) คือศูนย์แปลภาษาและรับรองเอกสารชั้นนำในประเทศไทย ที่ให้บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีทุกประเภท รวมถึงบริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ


บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีทุกประเภท

iLC ให้บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารวิชาการ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารด้านการแพทย์ เอกสารด้านเทคโนโลยี และอื่นๆ อีกมากมาย ทีมงานนักแปลของ iLC ล้วนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในภาษาฮินดีเป็นอย่างดี จึงทำให้สามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของลูกค้า


บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก

iLC ให้บริการแปลเอกสารมากกว่า 196 ภาษาทั่วโลก ครอบคลุมทุกกลุ่มภาษาหลักๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษารัสเซีย และภาษาอื่นๆ อีกมากมาย ทีมงานนักแปลของ iLC ล้วนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ เป็นอย่างดี จึงทำให้สามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของลูกค้า


บริการรับรองเอกสาร

iLC ให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท ทั้งการรับรองเอกสารราชการ การรับรองเอกสาโดยสถานทูต กงสุล NAATI และทนาย Notary Public เป็นต้น ทีมงานของ iLC ล้วนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการรับรองเอกสารเป็นอย่างดี จึงทำให้สามารถรับรองเอกสารได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของลูกค้า


iLC ให้บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีให้กับลูกค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไป ตัวอย่างผลงานแปลเอกสารภาษาฮินดีบางส่วน ได้แก่
 • แปลเอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น
 • แปลเอกสารธุรกิจ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ ข้อบังคับบริษัท รายงานการประชุม เป็นต้น
 • แปลเอกสารวิชาการ เช่น บทความวิจัย รายงานการประชุมวิชาการ เป็นต้น
 • แปลเอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญา เอกสารซื้อขาย เช่าซื้อ เป็นต้น
 • แปลเอกสารด้านการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ รายงานผลตรวจ เป็นต้น
 • แปลเอกสารด้านเทคโนโลยี เช่น คู่มือการใช้งาน คู่มือการติดตั้ง เป็นต้น

สำหรับราคาแปลเอกสารภาษาฮินดีกับ iLC จะขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสาร จำนวนหน้า และระยะเวลาที่ต้องการรับเอกสาร ลูกค้าสามารถสอบถามราคาแปลเอกสารได้โดยติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ iLC

จุดเด่นของบริการแปลเอกสารภาษาฮินดีกับ iLC

ทีมงานนักแปลมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญ
ทีมงานนักแปลของ iLC ล้วนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในภาษาฮินดีเป็นอย่างดี ผ่านการอบรมหลักสูตรการแปลที่เข้มข้น จึงทำให้สามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการของลูกค้า

ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท
iLC ให้บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารวิชาการ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารด้านการแพทย์ เอกสารด้านเทคโนโลยี และอื่นๆ อีกมากมาย

ให้บริการรับรองเอกสาร
iLC ให้บริการรับรองเอกสารภาษาฮินดีทุกประเภท ทั้งการรับรองเอกสารราชการ การรับรองเอกสารโดยสถานทูต กงสุล NAATI และทนาย Notary Public เป็นต้น

ความคุ้มค่าของบริการ
iLC ให้บริการแปลเอกสารภาษาฮินดีที่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับคุณภาพของงานแปลและบริการที่ลูกค้าจะได้รับ


บริการอื่น ๆ กับ iLC (International Language Center)
 • บริการแปลเอกสารทุกภาษา 300 ภาษา
 • บริการแปลเอกสารราชการ
 • บริการรับรองเอกสารกงสุลหรือรับรองกระทรวงต่างประเทศ
 • บริการทนาย Notary Public
 • บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูติ
 • บริการแปลและรับรอง NAATI
 • แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
 • บริการให้คำปรึกษารับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกทั้งที่มีสถานทูตในไทย และไม่มีสถานทูตในไทย
 • บริการทำวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ Non-O, Non-B, Work Permit, Visa Extension
 • บริการขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม Police clearance certificate, The criminal Records Check (CID)
 • บริการเตรียมเอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
 • บริการขอใบ APEC Card
 • บริการจัดหา Tourist Voucher
 • บริการดูแลประกันการเดินทาง
 • บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
 • บริการของ LOI (Letter of invitation)
 • จำหน่ายประกันการเดินทางไปต่างประเทศบริษัทไทยวิวัฒน์

iLC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) เรามีบริการที่ครอบคลุมและมีความเชี่ยวชาญในด้านการยื่นวีซ่าและบริการแปลภาษา เกี่ยวกับเอกสารชนิด รองรับทุกภาษาทั่วโลก หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าหรือเรื่องใด ๆ กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 080-5578887 หรือผ่าน Line Official ID แผนกแปล : @ilc.ltd หรือส่งอีเมล์มาที่ contact@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถามติดต่อเรา

iLC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : ilc (International Language Center)
 • Line แผนกแปล : @ilc.ltd
 • Line แผนกวีซ่า : @iVisa
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น