บริการแปลเอกสารภาษาจีนทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ โดย iLC (International Language Center)

บริการแปลเอกสารภาษาจีนทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ โดย iLC (International Language Center) Translation NAATI Notary Public Serviceในปัจจุบันโลกของเรามีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ผู้คนจากหลากหลายประเทศต่างต้องติดต่อสื่อสารกันบ่อยครั้ง ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการแปลเอกสารเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสารราชการ การแปลเอกสารธุรกิจ การแปลเอกสารการศึกษา หรือแม้แต่การแปลเอกสารส่วนตัว การเลือกใช้บริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง


iLC (International Language Center) Translation NAATI Notary Public Service เป็นศูนย์แปลภาษาที่ให้บริการแปลเอกสารภาษาจีนทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์แปลเอกสาร ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ


บริการแปลเอกสารภาษาจีน

iLC ให้บริการแปลเอกสารภาษาจีนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น

 • เอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือเดินทาง ใบรับรองสัญชาติ ใบรับรองโสด ใบรับรองการสมรส ใบรับรองการหย่า ใบรับรองการเป็นพลเมือง ใบรับรองถิ่นที่อยู่ ใบรับรองการศึกษา ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองสุขภาพ ใบรับรองความประพฤติ เป็นต้น
 • เอกสารธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ใบส่งสินค้า ใบรับรองมาตรฐานสินค้า คู่มือการใช้งาน คู่มือผลิตภัณฑ์ รายงานการประชุม รายงานการเงิน เป็นต้น
 • เอกสารการศึกษา เช่น ใบสมัครเรียน ใบตอบรับเข้าเรียน ใบเกรด ใบประกาศนียบัตร วิทยานิพนธ์ เป็นต้น
 • เอกสารส่วนตัว เช่น จดหมาย อีเมล บทความ เป็นต้น


บริการแปลเอกสารทุกภาษา

ให้บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น

 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาสเปน
 • ภาษาอิตาลี
 • ภาษาอาหรับ
 • ภาษารัสเซีย

บริการรับรองเอกสาร

iLC ให้บริการรับรองเอกสารโดยนักแปลมืออาชีพ และรับรองเอกสารโดยสถาบันแปล iLC สถานทูต กงสุล NAATI และทนาย Notary Publicเพื่อให้เอกสารแปลของคุณมีความน่าเชื่อถือและสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้


ทำไมถึงต้องใช้บริการรับแปลเอกสารภาษาจีน บริการรับแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร จาก iLC (International Language Center)

การใช้บริการรับแปลเอกสารภาษาจีน บริการรับแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสารจาก iLC (International Language Center)


ความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูล : ในโลกที่เชื่อมโยงกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน การแปลเอกสารเป็นภาษาจีนเป็นเรื่องสำคัญเพื่อเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในภาษานี้ นี้สามารถเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจระหว่างประเทศการศึกษาในต่างประเทศ และการค้นคว้าในหลายแวดวงอาชีพ


ความแม่นยำและความเชี่ยวชาญ : iLC (International Language Center) มีทีมแปลที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารภาษาจีนและภาษาอื่น ๆ อีกมากมาย การแปลเอกสารต้องการความแม่นยำในการเลือกคำและโครงสร้างประโยคเพื่อให้เนื้อหาเป็นไปตามความหมายแท้จริง รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ในความถูกต้องและความมั่นใจในการแปลของคุณ


ความสะดวกสบาย : การใช้บริการรับแปลเอกสารอาจช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในการแปลเอกสารเอง การมีทีมแปลที่มีความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะช่วยคุณในการแปลเอกสารทุกประเภทที่คุณต้องการ เช่น เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางการศึกษา หรือเอกสารส่วนตัว


การรับรองเอกสาร : บริการรับรองเอกสารเป็นสิ่งสำคัญในหลายสถานการณ์ เช่น การยื่นคำขอวีซ่า การสมัครงานในต่างประเทศ หรือการยื่นคำขอเพื่อประกอบอาชีพบางอย่าง การมีบริการรับรองเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณสามารถใช้เอกสารของคุณได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ


คุณภาพและเชื่อถือได้ : iLC (International Language Center) เป็นสถาบันที่รับรองคุณภาพและเชื่อถือได้ในการให้บริการแปลเอกสาร มีประวัติการให้บริการที่ยาวนานและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในทั้งภาคธุรกิจและภาคบุคคล


การใช้บริการรับแปลเอกสารภาษาจีนและบริการรับแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสารจาก iLC (International Language Center) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ในการให้บริการแปลเอกสารที่คุณต้องการในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการการแปลเอกสารและการรับรองเอกสารที่มั่นใจและมีคุณภาพสูง


iLC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : ilc (International Language Center)
 • LINE : @ilc.ltd
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น