บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ iLC (International Language Center)


iLC ศูนย์แปลภาษาที่ครบวงจร ให้บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เอกสารราชการ เอกสารทางธุรกิจ เอกสารการศึกษา เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ เว็บไซต์ ฯลฯ ด้วยทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง และมีความเชี่ยวชาญในภาษาโปรตุเกส

iLC (International Language Center) ศูนย์แปลเอกสารชั้นนำที่ให้บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสทุกประเภท รวมไปถึงภาษาอื่นๆ ทั่วโลก ด้วยทีมงานนักแปลมืออาชีพ มากประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณมีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามความต้องการ และตรงเวลา

นอกจากนี้ iLC มีบริการรับรองเอกสารจากสถานบัน และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถานทูต กงสุล NAATI และทนาย Notary Public เป็นต้น โดยทีมงานมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ พร้อมจะให้คำปรึกษาและแนะนำการรับรองเอกสารเพื่อให้เอกสารของทุกท่านมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน


ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาที่มีผู้พูดมากเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยมีผู้พูดมากกว่า 250 ล้านคน กระจายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก เช่น บราซิล โปรตุเกส แองโกลา โมซัมบิก และติมอร์-เลสเต การแปลภาษาโปรตุเกสจึงมีความสำคัญในหลายแง่มุม ดังนี้

1. เศรษฐกิจและการค้า
บราซิลเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก และเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย การแปลภาษาโปรตุเกสจึงช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างไทยกับบราซิล รวมไปถึงประเทศอื่นๆ ที่พูดภาษาโปรตุเกส

เอกสารทางธุรกิจ สัญญา ข้อตกลง ใบเสนอราคา คู่มือการใช้งาน เว็บไซต์ ฯลฯ จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาโปรตุเกส เพื่อความถูกต้อง ชัดเจน และสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้า

การแปลภาษาโปรตุเกสช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ เทรนด์ตลาด และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในประเทศที่พูดภาษาโปรตุเกส


2. การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวจากประเทศที่พูดภาษาโปรตุเกสเดินทางมาเที่ยวไทยเป็นจำนวนมาก การแปลภาษาโปรตุเกสจึงช่วยให้การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวราบรื่น สะดวก และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว

เอกสารการท่องเที่ยว แผนที่ เว็บไซต์ โบรชัวร์ ฯลฯ จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาโปรตุเกส เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก

การแปลภาษาโปรตุเกสช่วยให้เข้าถึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมน่าสนใจ และวัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาโปรตุเกส


3. การศึกษาและวัฒนธรรม
มีนักเรียนไทยจำนวนไม่น้อยที่ไปศึกษาต่อในประเทศที่พูดภาษาโปรตุเกส การแปลภาษาโปรตุเกสจึงช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจเอกสารการศึกษา หลักสูตร และข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

เอกสารทางการศึกษา ใบรับรอง วุฒิการศึกษา ทุนการศึกษา ฯลฯ จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาโปรตุเกส เพื่อใช้สมัครเข้าศึกษาต่อหรือขอทุน

การแปลภาษาโปรตุเกสช่วยให้เข้าถึงข้อมูลทางการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของประเทศที่พูดภาษาโปรตุเกส


4. เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
มีงานวิจัย บทความ และข้อมูลทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่ตีพิมพ์เป็นภาษาโปรตุเกส การแปลภาษาโปรตุเกสจึงช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้และนำมาใช้ประโยชน์ได้

เอกสารทางเทคนิค คู่มือการใช้งาน ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ ฯลฯ จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาโปรตุเกส เพื่อใช้งานและเข้าใจการทำงานได้อย่างถูกต้อง

การแปลภาษาโปรตุเกสช่วยให้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ของประเทศที่พูดภาษาโปรตุเกส


5. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การแปลภาษาโปรตุเกสช่วยให้การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และภาคเอกชนระหว่างไทยกับประเทศที่พูดภาษาโปรตุเกสราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

เอกสารทางการทูต สนธิสัญญา ข้อตกลง ฯลฯ จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาโปรตุเกส เพื่อความถูกต้อง ชัดเจน และสร้างความมั่นใจในการเจรจา

การแปลภาษาโปรตุเกสช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของประเทศที่พูดภาษาโปรตุเกส ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ

การแปลภาษาโปรตุเกสมีความสำคัญในหลายแง่มุม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การศึกษา เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การแปลภาษาโปรตุเกสที่มีคุณภาพจึงช่วยให้การสื่อสารราบรื่น


บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกส กับ iLC (International Language Center)

iLC ศูนย์แปลภาษาครบวงจร ที่พร้อมให้บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสทุกประเภท ด้วยทีมงานนักแปลผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ มั่นใจได้ว่างานแปลของคุณมีความถูกต้อง ตรงเวลา และตรงตามความต้องการ

บริการแปลเอกสารทุกประเภท : iLC ให้บริการแปลเอกสารภาษาโปรตุเกสทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น
 • เอกสารราชการ เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบเกิด ใบสมรส ใบหย่า
 • เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญา ใบเสนอราคา หนังสือรับรองบริษัท งบการเงิน
 • เอกสารทางกฎหมาย เช่น คำฟ้อง คำร้อง หมายจับ พินัยกรรม
 • เอกสารการศึกษา เช่น ใบรับรองวุฒิการศึกษา ใบทรานสคริปต์ ใบสมัครเรียน
 • เอกสารทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจสุขภาพ ประวัติการรักษา เว็บไซต์ หนังสือ บทความ เอกสารโฆษณา

บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก กับ iLC (International Language Center)
iLC มีทีมงานนักแปลมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญกว่า 300 ภาษา ทุกคนในทีมมีประสบการณ์ทางด้านการแปลและความเข้าใจในหลักภาษาที่ต้องการแปล ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ ทางการแพทย์ ทางกฎหมาย หรือเอกสารทางวิชาการ จึงสามารถมั่นใจได้ว่า บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก กับ iLC (International Language Center) เอกสารของทุกท่านจะถูกแปลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามเอกสารต้นฉบับ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง


บริการรับรองเอกสาร กับ iLC (International Language Center)
การรับรองเอกสารเป็นกระบวนการที่สำคัญในการทำให้เอกสารมีความถูกต้องสามารถใช้ในการทำธุรกิจ การศึกษา หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่สำคัญ iLC (International Language Center) ทำให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสะดวกสบาย ด้วยบริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต กงสุล NAATI และทนาย Notary Public ที่ครบวงจร

การรับรองเอกสารโดยสถานทูตและกงสุล
iLC มีการรับรองเอกสารโดยสถานทูตและกงสุล การรับรองนี้มีผลถึงความถูกต้องของเอกสารในการใช้เอกสารเกี่ยวกับการต่างประเทศ และช่วยให้เอกสารของคุณได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด

การรับรองโดย NAATI
สำหรับเอกสารที่ต้องการความถูกต้องในภาษาต่าง ๆ iLC มีบริการรับรองเอกสารจาก NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสูงในการรับรองความสามารถในการแปล เพื่อการนำเอกสารไปใช้ที่ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศอื่น ๆ

การรับรองโดยทนาย Notary Public
ทนาย Notary Public มีหน้าที่รับรองความถูกต้องของเอกสารทางกฎหมาย iLC ให้บริการรับรองโดยทนาย Notary Public เพื่อให้คุณมั่นใจในความถูกต้องของเอกสาร


ขั้นตอนการใช้บริการแปลและรับรองเอกสาร กับ iLC
 • เตรียมเอกสาร : เอกสารต้นฉบับที่ต้องการแปลและรับรอง
 • ติดต่อ iLC : เลือกช่องทางการติดต่อที่สะดวก เช่น ไลน์ โทรศัพท์ ไลน์ หรืออีเมล
 • แจ้งรายละเอียด : แจ้งประเภทเอกสาร ภาษาที่ต้องการแปล และประเภทการรับรอง
 • รับใบเสนอราคา : iLC จะแจ้งราคาและระยะเวลาการแปลและรับรอง
 • ชำระเงิน : ชำระเงินตามใบเสนอราคา
 • ส่งเอกสาร : ส่งเอกสารต้นฉบับให้ iLC ผ่านช่องทางที่สะดวก
 • รับเอกสารแปลและรับรอง : รับเอกสารแปลและรับรองจาก iLC


ระยะเวลา และราคาในการแปลและรับรองเอกสาร
ระยะเวลาและราคาในการแปลเอกสาร และรับรองเอกสาร ขึ้นอยู่กับ ประเภทเอกสาร จำนวนหน้าเอกสาร ภาษา ระยะเวลาในการรับ โดยสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ Line Official แผนกแปลภาษา : @iLC.LTD หรือผ่านทาง Call Center : 080-5578887


iLC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) เรามีบริการที่ครอบคลุมและมีความเชี่ยวชาญในด้านการยื่นวีซ่าและบริการแปลภาษา เกี่ยวกับเอกสารชนิด รองรับทุกภาษาทั่วโลก หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าหรือเรื่องใด ๆ กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 080-5578887 หรือผ่าน Line Official ID แผนกแปล : @ilc.ltd หรือส่งอีเมล์มาที่ contact@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


ติดต่อเรา

iLC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : ilc (International Language Center)
 • Line แผนกแปล : @ilc.ltd
 • Line แผนกวีซ่า : @iVisa
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น