บริการแปลและรับรองเอกสารภาษาอังกฤษ บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลและรับรองเอกสารภาษาอังกฤษ บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และนักแปลเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญ แปลถูกต้อง แม่นยำ ตามเอกสารต้นฉบับ กับ iLC (International Language Center)การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญในโลกยุคปัจจุบัน เมื่อทุกธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงและการขยายตลาดสู่ระดับสากล การสื่อสารข้ามภาษาและวัฒนธรรมจึงเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่ง นี่คือจุดเริ่มต้นของ iLC หรือ International Language Center ศูนย์บริการแปลและรับรองเอกสาร ที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณสู่เวทีโลก

ที่ iLC เราตระหนักดีว่าการสื่อสารที่ถูกต้องและแม่นยำนั้นมีความสำคัญเพียงใด จึงได้รวบรวมทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลจากนักแปลเจ้าของภาษาทั่วโลก พร้อมด้วยกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเอกสารที่ผ่านการแปลจะมีความถูกต้องตรงตามต้นฉบับอย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ กฎหมาย วิศวกรรม การแพทย์ หรือเอกสารสำคัญอื่นใด

นอกจากนี้ iLC ยังให้บริการรับรองเอกสารด้วย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรอง ใบรับรองแปล หรือเอกสารอื่นๆ โดยผ่านการรับรองจากทนายความและสถานทูตต่างๆ ทำให้คุณสามารถใช้เอกสารเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั่วโลก ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งบุคคลและองค์กรที่ต้องทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

ที่ iLC เราเชื่อว่าทุกคำ ทุกประโยค มีความสำคัญเท่าเทียมกัน เราจึงทุ่มเทความพยายามในการสร้างผลงานแปลที่สมบูรณ์แบบ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและกระบวนการทำงานที่เข้มงวด เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการแปลและรับรองเอกสารระดับมืออาชีพ ที่คุณภาพเหนือระดับและตรงตามมาตรฐานสากล

เมื่อต้องการสื่อสารข้ามพรมแดนทางภาษาและวัฒนธรรม หากคุณต้องการความถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ ไม่มีที่ไหนที่จะดีไปกว่า iLC ศูนย์บริการแปลและรับรองเอกสารที่คุณสามารถไว้วางใจได้ เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณบนเวทีโลก

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก โดยมีผู้พูดภาษาอังกฤษมากกว่า 1.5 พันล้านคน เป็นภาษาทางการของ 67 ประเทศ และเป็นภาษาที่ใช้ในองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ มากมาย ภาษาอังกฤษมีรากฐานมาจากภาษาเยอรมันตะวันตกโบราณ และได้รับอิทธิพลจากภาษาอื่นๆ หลายภาษา เช่น ภาษาละติน ภาษาฝรั่งเศส และภาษากรีก

ภาษาอังกฤษมีตัวอักษร 26 ตัว แบ่งเป็นสระ 5 ตัว และพยัญชนะ 21 ตัว ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษค่อนข้างเรียบง่าย เมื่อเทียบกับภาษาอื่นๆ

ความสำคัญของภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่ช่วยไขประตูสู่โอกาสและความสำเร็จในหลายๆ ด้าน ดังนี้
1. การสื่อสาร: ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื่อสารทั่วโลก การรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนจากหลากหลายประเทศ วัฒนธรรม และภูมิหลัง

2. การศึกษา: แหล่งความรู้ ข้อมูล และสื่อการศึกษาชั้นนำส่วนใหญ่บนโลกใชภาษาอังกฤษ การรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในสาขาต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง

3. การทำงาน: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นสำหรับการทำงานในหลายๆ สาขาอาชีพ โดยเฉพาะงานที่มีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ การรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสามารถหางานที่ดี thăngตำแหน่ง และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้

4. การท่องเที่ยว: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ทั่วโลก การรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับผู้คนในท้องถิ่น วางแผนการเดินทาง เรียนรู้วัฒนธรรม และท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและสนุกสนานยิ่งขึ้น

5. การพัฒนาตนเอง: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน


ความสำคัญของการแปลและรับรองเอกสารภาษาอังกฤษ
ในปัจจุบัน โลกของเรามีการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากขึ้น ผู้คนจากทั่วโลกต่างมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านช่องทางต่างๆ ส่งผลให้ความต้องการในการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น

การแปลเอกสารภาษาอังกฤษมีความสำคัญ ดังนี้
1. สื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้อง: การแปลเอกสารภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลในเอกสารนั้นถูกต้อง ตรงตามความหมายที่ผู้เขียนต้องการสื่อ ป้องกันความเข้าใจผิด และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเอกสาร

2. ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กร: หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ มักมีกฎระเบียบเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในเอกสาร การแปลเอกสารภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาที่หน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ กำหนด ช่วยให้เอกสารได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

3. อำนวยความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ: การแปลเอกสารภาษาอังกฤษ เช่น เอกสารสัญญา เอกสารประมูล เอกสารทางการเงิน ฯลฯ ช่วยให้ง่ายต่อการติดต่อธุรกิจ เจรจาต่อรอง และทำความเข้าใจข้อตกลงต่างๆ กับคู่ค้าต่างประเทศ

4. สนับสนุนการศึกษาและการวิจัย: แหล่งข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยจำนวนมาก เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ การแปลเอกสารเหล่านี้ ช่วยให้นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาตนเองได้

5. รองรับการท่องเที่ยวและการย้ายถิ่นฐาน: การแปลเอกสารภาษาอังกฤษ เช่น เอกสารการเดินทาง เอกสารประกอบการขอวีซ่า เอกสารรับรองต่างๆ ฯลฯ ช่วยให้ง่ายต่อการท่องเที่ยว ศึกษาต่อ ทำงาน หรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

การรับรองเอกสารภาษาอังกฤษ มีความสำคัญเพิ่มเติมดังนี้
1. เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเอกสาร: การรับรองเอกสารโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ช่วยยืนยันความถูกต้องของเอกสาร และสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับว่าเอกสารนั้นไม่ได้ผ่านการแก้ไขหรือดัดแปลง

2. ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กร: หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ บางแห่ง กำหนดให้ต้องมีการรับรองเอกสารภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะนำมาใช้ การรับรองเอกสารจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้เอกสารนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริง

3. อำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกรรม: การรับรองเอกสารภาษาอังกฤษ ช่วยให้ง่ายต่อการดำเนินธุรกรรมต่างๆ เช่น การขอวีซ่า การสมัครงาน การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารได้ง่าย

การแปลและรับรองเอกสารภาษาอังกฤษ มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน ช่วยให้การสื่อสาร การติดต่อธุรกิจ การศึกษา การท่องเที่ยว และการย้ายถิ่นฐาน เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด


บริการแปลภาษาอังกฤษ
การสื่อสารไร้พรมแดนมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อธุรกิจ การศึกษาต่อต่างประเทศ หรือการยื่นขอวีซ่า เอกสารภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น iLC (International Language Center) เข้าใจถึงความต้องการนี้ จึงมอบบริการแปลและรับรองเอกสารภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายบนเส้นทางสู่ความสำเร็จ

iLC ศูนย์รวมความเชี่ยวชาญด้านภาษา
iLC ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถาบันสอนภาษา แต่เรายังเป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญด้านภาษา ทีมนักแปลมืออาชีพของเรามีประสบการณ์ยาวนาน ผ่านการอบรมและคัดสรรอย่างพิถีพิถัน มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลอย่างถูกต้อง ตรงตามความหมาย และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ครอบคลุมหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการเงิน เอกสารทางการศึกษา หรือแม้แต่เอกสารธุรกิจ

มาตรฐานระดับสากล มั่นใจได้ทุกสถานการณ์
iLC มุ่งมั่นให้บริการแปลภาษาที่มีคุณภาพระดับสากล เอกสารทุกฉบับผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารของคุณถูกต้องตามต้นฉบับ ตรงตามข้อกำหนด และสามารถใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า สมัครงาน หรือทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา

บริการแปลภาษาอังกฤษ กับ iLC
 • บริการแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย
 • บริการแปลภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ
 • บริการแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอื่น ๆ ทุกภาษาทั่วโลก
 • บริการแปลทุกภาษา เป็นภาษาอังกฤษ
 • บริการรับรองเอกสาร
 • บริการล่ามภาษาอังกฤษ
 • บริการอื่น ๆ เช่น บริการยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก

iLC ให้บริการแปลและรับรองเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท :
 • เอกสารทั่วไป: หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ใบรับรองต่างๆ เอกสารราชการ
 • เอกสารทางการศึกษา: ใบรับรองผลการเรียน ใบปริญญาบัตร ทรานสคริปต์
 • เอกสารทางกฎหมาย: สัญญา หนังสือมอบอำนาจ คำฟ้องร้อง
 • เอกสารทางการแพทย์: ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประวัติการรักษา
 • เอกสารทางธุรกิจ: รายงานทางการเงิน เอกสารประมูล แผนธุรกิจ
 • เว็บไซต์และสื่อดิจิทัล: เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บทความ
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด


 บริการแปลทุกภาษาทั่วโลก
iLC (International Language Institute) เป็นศูนย์รวมของภาษาทั่วโลก ซึ่งเก็บเกี่ยวข้อมูลเอกสารที่หลากหลายและครบวงจร ได้รับการอบรมและพัฒนาโดยทีมงานของพิเศษการ ซึ่งมีประสบการณ์และความชำนาญการในการแปลภาษา โดยทีมงานของ iLC จะสามารถแปลเอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศษ เป็นต้น

เรามีบริการแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เอกสารราชการ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารธุรกิจ เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางเทคนิค เอกสารส่วนตัว ฯลฯ

รับแปลภาษาโปรตุเกส เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาโปรตุเกส
รับแปลภาษาเบงกอล เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเบงกอล
รับแปลภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย
รับแปลภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษาเยอรมัน เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเยอรมัน
รับแปลภาษาเวียดนาม เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเวียดนาม
รับแปลภาษาเกาหลี เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเกาหลี
รับแปลภาษาทมิฬ เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาทมิฬ
รับแปลภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาฝรั่งเศส
รับแปลภาษาอิตาลี เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอิตาลี
รับแปลภาษาปัญจาบ เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาปัญจาบ
รับแปลภาษาอูรดู เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอูรดู
รับแปลภาษาตุรกี เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาตุรกี
รับแปลภาษาโปแลนด์ เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาโปแลนด์
รับแปลภาษายูเครน เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษายูเครน
รับแปลภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเปอร์เซีย
รับแปลภาษาพม่า เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาพม่า
รับแปลภาษาโรมาเนีย เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาโรมาเนีย
รับแปลภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอินโดนีเซีย
รับแปลภาษาดัตช์ เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาดัตช์
รับแปลภาษาตากาล็อก เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาตากาล็อก
รับแปลภาษาอุซเบก เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอุซเบก
รับแปลภาษาลาว เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาลาว
รับแปลภาษามลายู เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษามลายู
รับแปลภาษาเนปาล เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเนปาล
รับแปลภาษาฮังการี เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาฮังการี
รับแปลภาษาเขมร เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเขมร
รับแปลภาษาสิงหล เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสิงหล
รับแปลภาษาเช็ก เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเช็ก
รับแปลภาษากรีก เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษากรีก
รับแปลภาษาเซอร์เบีย เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเซอร์เบีย
รับแปลภาษาเบลารุส เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเบลารุส
รับแปลภาษาสวีเดน เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสวีเดน
รับแปลภาษาคองโก เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาคองโก
รับแปลภาษาคาซัค เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาคาซัค
รับแปลภาษาบัลแกเรีย เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาบัลแกเรีย
รับแปลภาษาอาร์มีเนีย เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอาร์มีเนีย
รับแปลภาษาเติร์กเมน เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเติร์กเมน
รับแปลภาษาโครเอเชีย เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาโครเอเชีย
รับแปลภาษาแอลเบเนีย เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาแอลเบเนีย
รับแปลภาษามองโกเลีย เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษามองโกเลีย
รับแปลภาษาฟินแลนด์ เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาฟินแลนด์
รับแปลภาษาเดนมาร์ก เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเดนมาร์ก
รับแปลภาษาฮิบรู เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาฮิบรู
รับแปลภาษาสโลวัก เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสโลวัก
รับแปลภาษานอร์เวย์ เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษานอร์เวย์
รับแปลภาษาทิเบต เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาทิเบต
รับแปลภาษาจอร์เจีย เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาจอร์เจีย
รับแปลภาษาบาหลี เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาบาหลี
รับแปลภาษาคีร์กีซ เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาคีร์กีซ
รับแปลภาษาลิทัวเนีย เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาลิทัวเนีย
รับแปลภาษาบอสเนีย เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาบอสเนีย
รับแปลภาษาสโลวีเนีย เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสโลวีเนีย
รับแปลภาษามาซิโดเนีย เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษามาซิโดเนีย
รับแปลภาษาลัตเวีย เป็นภาษาอังกฤษรับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาลัตเวียบริการรับรองเอกสาร
iLC (International Language Center) เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้องแม่นยำ จึงขอเสนอบริการรับรองเอกสารครบวงจรโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ เรารับรองเอกสารหลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ ดังนี้

บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูตและกงสุล:
iLC มีความสัมพันธ์อันดีกับสถานทูตและกงสุลของหลายประเทศทั่วโลก เราสามารถช่วยท่านดำเนินการขอรับรองเอกสารต่างๆ เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเกิด ใบเปลี่ยนชื่อ เอกสารการศึกษา ฯลฯ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปติดต่อด้วยตนเอง

บริการรับรองเอกสารโดย NAATI:
NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) เป็นหน่วยงานรับรองคุณสมบัติของนักแปลและล่ามในออสเตรเลีย iLC มีนักแปลที่ได้รับการรับรองจาก NAATI มากมาย ที่สามารถแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ และรับรองเอกสารที่แปลแล้วให้ถูกต้องตามกฎหมาย

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ Notary Public:
ทนายความ Notary Public มีอำนาจรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย iLC มีทนายความ Notary Public ที่มากด้วยประสบการณ์ ที่สามารถรับรองเอกสารที่ท่านต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ด้วยบริการรับรองเอกสารครบวงจรจาก iLC คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณถูกต้อง ตรงตามกฎหมาย และพร้อมใช้งานสำหรับทุกสถานการณ์ iLC คือคำตอบสำหรับทุกความต้องการด้านเอกสารของคุณ


ทำไมต้องใช้บริการแปลภาษาอังกฤษ กับ iLC
1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์:
iLC เป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญด้านภาษา ทีมนักแปลมืออาชีพของเรามีประสบการณ์ยาวนาน ผ่านการอบรมและคัดสรรอย่างพิถีพิถัน มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลอย่างถูกต้อง ตรงตามต้นฉบับ และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ครอบคลุมหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการเงิน เอกสารทางการศึกษา หรือแม้แต่เอกสารธุรกิจ

2. มาตรฐานระดับสากล:
iLC มุ่งมั่นให้บริการแปลภาษาที่มีคุณภาพระดับสากล เอกสารทุกฉบับผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารของคุณถูกต้อง ตรงตามข้อกำหนด และสามารถใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า สมัครงาน หรือทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา

3. สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา:
เข้าใจดีว่าเวลาของคุณมีค่า iLC จึงมอบบริการแปลภาษาที่รวดเร็ว โดยไม่ต้องรอนาน และเรายังมีบริการแปลด่วน นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามสถานะการแปลเอกสารได้ตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา

4. บริการครบวงจร:
นอกจากบริการแปลภาษาแล้ว iLC ยังมีบริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต กงสุล NAATI ทนาย Notary Public และหน่วยงานอื่น ๆ มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า สมัครงาน หรือทำธุรกรรมต่างๆ ได้ทั่วโลก

5. ความน่าเชื่อถือ:
iLC มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ลูกค้าของเราล้วนพึงพอใจกับบริการของเรา มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลอย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการ และช่วยให้คุณก้าวสู่โลกกว้างได้อย่างมั่นใจ


iLC (International Language Center) ให้บริการแปลและรับรองเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และนักแปลเจ้าของภาษา แปลถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วนตามเอกสารต้นฉบับ ติดต่อ iLC วันนี้เพื่อรับบริการที่เป็นมืออาชีพ Call Center : 080-5578887 Line Official : @iLC.LTD Email : contact@ilc.ltd Website : www.ilc.ltd


 ติดต่อเรา

iLC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)
 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : ilc (International Language Center)
 • LINE : @ilc.ltd
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น